Vyhľadať

Všeobecné podmienky
Služba Knihomall.sk je projekt internetovej výmeny a predaja kníh medzi používateľmi a je poskytovaná zadarmo. Podmienkou využívania tejto služby je bezplatná registrácia na stránke. Po vyplnení registračného formulára môže používateľ kontaktovať prostredníctvom internej správy ostatných používateľov s cieľom výmeny alebo predaja kníh. Je prísne zakázané kontaktovať ostatných používateľov rôznymi reklamnými alebo marketingovými ponukami a aktivitami, či akýmkoľvek iným obsahom nesúvisiacim so službou Knihomall.sk. Pri porušení týchto pravidiel si služba Knihomall.sk vyhradzuje právo zrušiť užívateľovi jeho konto. Samotní používatelia majú možnosť nevhodné správanie nahlásiť administrátorovi.
Používateľ sa zároveň zaväzuje, že do ponuky na výmenu či predaj vkladá len také knihy, ktoré skutočne fyzicky vlastní. Knihomall.sk poskytuje aj možnosť zadať konkrétnu knihu do ponuky "hľadané". Ostatní používatelia na tento dopyt môžu reagovať prostredníctvom internej správy (táto možnosť sa zobrazuje len registrovaným používateľom).

Priebeh výmeny alebo predaja kníh
Samotná výmena alebo predaj kníh prebieha za podmienok, ktoré si stanovia používatelia - prostredníctvom pošty alebo osobným odberom. Každý používateľ má možnosť ohodnotiť ostatných pozitívne alebo negatívne. Výrazne odporúčame skontrolovať pred každou výmenou/predajom/kúpou knihy osobné hodnotenie druhej strany. Používateľ tak má možnosť získať informácie o dôveryhodnosti iného používateľa. Konto používateľa bude zablokované v prípade vulgárneho vyjadrovania, osočovania či iného ponižovania ostatných. Knihomall.sk nezodpovedá za nedodanie, stratu, iný ako deklarovaný stav knihy ani za ďalšie škody spôsobené nedodržaním vzájomnej dohody medzi používateľmi.

Aktualizácia ponuky
Každá kniha, ktorú používateľ nahrá do vlastnej knižnice alebo do sekcie "hľadané", je automaticky aktívna po dobu dvoch mesiacov. Aby sme zabránili zobrazovaniu neaktuálnych ponúk, je nutné pred uplynutím druhého mesiaca ponuku aktualizovať pomocou tlačidla na to určeného. Ak tak používateľ neurobí, budú jeho ponuky automaticky deaktivované. Na blížiaci sa termín deaktivácie bude používateľ upozornený mailom. Knihomall.sk ponúka možnosť automatickej aktualizácie všetkých ponúk naraz.

Zásady komentovania
Knihomall.sk ponúka možnosť pridávať príspevky k profilom jednotlivých používateľov (v tomto prípade ich možno hodnotiť slovne i graficky pomocou zdvihnutého alebo skloneného palca), ďalej ku konkrétnej ponuke, knihe i autorovi. Všetky komentáre musia byť v súlade s dobrými mravmi, teda vyhýbať sa vulgarizmom, osočovaniu i inému nevhodnému správaniu. Rovnako je prísne zakázané vkladať do komentárov informácie reklamného charakteru či odkazy na iné webové stránky. Pri porušení týchto pravidiel si Knihomall.sk vyhradzuje právo na zmazanie takéhoto príspevku.

Vkladanie obrázkov
Zásada dodržiavania etiky a dobrých mravov platí aj pre vkladanie obrázkov k jednotlivým knihám. Knihomall.sk nezodpovedá za pôvod vkladaných fotografií - používateľ sa registráciou na stránke Knihomall.sk zaväzuje, že vkladaním obrázkov neporušuje autorské práva tretej strany. Knihomall.sk si vyhradzuje právo zmazať fotografie, ktoré nebudú v súlade s podmienkami uvedenými na tejto stránke.

Ochrana osobných údajov
Osobné údaje, ktoré používateľ poskytne službe Knihomall.sk pri registrácii, si veľmi vážime a pristupujeme k nim zodpovedne a s veľkou opatrnosťou.
Okrem registračných údajov zhromažďujeme aj tzv. súbory cookie. Ide o malé, vačšinou textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa. Súbory cookie nám pomáhajú nastaviť naše služby tak, aby sme dokázali lepšie chrániť vaše osobné údaje, aby sme prispôsobili našu stránku podľa vašich predstáv a aby sme zabezpečili jej fungovanie z inzertného hľadiska.
Poznáme niekoľko typov súborov cookie: predovšetkým dočasné a trvalé, a tiež primárne a súbory cookie tretích strán. Väčšinu súborov cookie môžete spravovať v nastaveniach vášho počítača a prehliadača.
Používaním stránky Knihomall.sk používateľ súhlasí s poskytovaním cookie informácií z jeho zariadenia službe Knihomall.sk. Z tohto dôvodu pre používanie služby Knihomall.sk je nutné mať vo svojom zariadení povolené cookies.
 Knihomall.sk s Vaším súhlasom zhromažďuje Vami poskytnuté osobné údaje, a to výlučne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajoch. Vaše osobné údaje budú zhromažďované len za účelom registrácie a v prípade zrušenia Vášho konta na Knihomall.sk budú tieto údaje bezodkladne zlikvidované. Osobné údaje poskytnuté na účely registrácie nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím osobám s výnimkou údajov, ktoré budú viditeľné pre ostatných používateľov, teda vaša prezývka (nick), vaša fotografia (ak ju máte nahranú) a vaše slovné i grafické hodnotenie. Viditeľná je samozrejme aj vaša ponuka kníh na výmenu či predaj a váš dopyt po konkrétnych knihách.

Inzercia
Knihomall.sk poskytuje možnosť inzercie na tejto stránke. Pre cenník a viac informácií nás kontaktujte na adrese reklama@knihomall.sk.

Ďalšie informácie
Pre akékolvek ďalšie informácie alebo podnety nás môžete kontaktovať na adrese info@knihomall.sk.
Knihomall.sk je oprávnený vyššie uvedené podmienky používania zmeniť. K vyhláseniu a platnosti nových podmienok používania dochádza ich zverejnením na tejto stránke.


Knihomall sociálny

Knihomall Knihomall Knihomall

Napíšte nám

Odoslať e-mail
Vaša správa bola úspešne odoslaná

[ « späť ]